Cauta

25 octombrie 2010

Planuri si axe (Clasa)

ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN. PLANURI ŞI AXE

àCorpul uman este tridimensional => pentru precizarea poziţiei segmentelor care alcătuiesc corpul omenesc se folosesc, ca elemente de orientare, axe şi planuri.

à Corpul omenesc este alcătuit după principiul simetriei bilaterale , cu 3 axe şi 3 planuri:

à AXE: corespund spaţiului şi se întretaie în unghi drept.

Ø Axul longitudinal:

± este vertical;

± reprezintă lungimea corpului;

± are 2 poli:

superior/cranial

inferior/caudal

Ø Axul sagital:

± este orizontal;

± reprezintă grosimea corpului;

± străbate corpul antero-posterior (din faţă în spate);

± are 2 poli:

anterior

posterior

Ø Axul transversal:

± este orizontal;

± reprezintă lăţimea corpului;

± are 2 poli:

stâng

drept

à PLANURI:trec prin câte două axe

Ø Planul frontal:

± este paralel cu fruntea;

± trece prin axele: longitudinală + transversală

± împarte corpul în două jumătăţi ASIMETRICE;

± jumătăţi:

anterioară/ventrală

posterioară/dorsală

Ø Planul sagital:

± trece prin axele: longitudinală + sagitală;

± planul sagital care trece prin mijlocul corpului (median) => plan medio-sagital şi este planul simetriei bilaterale;

± împarte corpul în două jumătăţi SIMETRICE: stângă şi dreaptă;

Ø Planul transversal:

± trece prin axele: transversală + sagitala;

± este orizontal (singurul);

± împarte corpul în două jumătăţi ASIMETRICE: superioară (cranială) şi inferioară (caudală) ;

Se mai folosesc următorii termeni:

Ø Când se vorbeşte de membre: proximal = formaţiunile mai apropiate de centuri (“articulaţia” dintre membru şi trunchi) şi distal = formaţiunile mai depărtate de centuri.

ex: “Genunchiul se află proximal faţă de şold. (centura pelviană)” (în raport cu glezna);

Mâna se află distal faţă de umăr.” (în raport cu cotul);

Ø La mână se foloseşte termenul palmar sau volar;

Ø Pentru formaţiunile din talpa piciorului – plantar;

Ø Pentru a arăta gradul de apropiere a unui organ faţă de piele sunt folosiţi termenii: superficial şi profund;

ex: “Peritoneul se află superficial în abdomen.”

Inima se află profund în torace.”